10 lipiec 2019 - ostateczny termin wysłania artykułów naukowych adres mailowy:  gisc.waw@gmail.com lub h.wojtaszek@interia.pl

 

Informacje szczegółowe: dr Henryk Wojtaszek tel. (22) 299 09 74, 791 999 596 lub mgr Anna Kowalczyk (32) 787 45 75

V INTERDYSCYPLINARNA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DYLEMATÓW BADAWCZYCH

w zakresie

     

​- dziedziny nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
                                                     przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej
                                                     i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości,
                                                     nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne,
                                                     psychologia).      
   

 

 

Konferencja ma na celu wygenerowanie luk badawczych oraz dopasowanie narzędzi badawczych do ich rozwiązania w formie zastosowania w przestrzeni biznesowej. Jednym z elementów konferencji będzie modelowanie, jako rozwiązanie do pracy badawczej, rozwojowej.

Na konferencji będzie również realizowane CASE STUDY na podstawie, którego zostaną utworzone grupy badawcze biorące udział w projektach pod afiliacją biznesową  Global Innovation Sophia City sp.z o.o.
w zależności od preferencji partnerami naukowymi będą Społeczna Akademia Nauk Oddział w Krakowie
lub w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych o Medycznych w Warszawie. Poniższa Rada Naukowa również będzie uczestniczyła w projekcie naukowym.

W przypadku zakwalifikowania do któregoś z projektów każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie naukowo-biznesowym z opisem jego roli oraz wyniku realizacji.

Organizatorzy:

 

Społeczna Akademia Nauk - Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
Silkway International University w Kazachstanie
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Global Innovation Sophia City Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
Klaster Badań i Rozwoju B+R z siedzibą we Wrocławiu
Klaster Biznesów Kreatywnych z siedzibą w Zabrzu


 

27 czerwiec 2019
-  Centrum Konferencyjne,
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

I piętro - rejestracja

Rada Naukowa Konferencji wraz z Komitetem Organizacyjnym:

prof.  Joanna Nowakowska-Grunt, Przewodnicząca Rady Naukowej, Z-ca Dyrektora Instytutu Logistyki Politechniki Częstochowskiej
mjr  dr hab. Piotr Maśloch, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, V-ce Przewodniczący Rady Naukowej
prof.  dr hab. Tomasz Jałowiec, Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

dr Małgorzata Smolarek, Przewodnicząca Rady Programowej, Dziekan  Społecznej  Akademii  Nauk 

dr Monika Jaworska, prof. International  Personnel  Academy, Regionalny  Dyrektor Społecznej Akademii Nauk,
V-ce Przewodnicząca Rady Programowej, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą

prof.  ndzw. dr inż. Jacek Doskocz, Klaster B+R
dr inż. Tomasz Borowski, Redaktor Naczelny Word Scientific News

prof.  Alicja Łaska- Formejster, Kierownik Katedry Socjologii Polityki i Moralności na Uniwersytecie Łódzkim

dr inż. Ireneusz Miciuła, Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Henryk Wojtaszek, Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
dr Agnieszka Barczak, Katedra Analizy Systemowej i Finansów, Zakład Analizy Systemowej, Z.U.T w Szczecinie

dr  Miłosz Gac, Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
dr Malwina Zamojska-Król, Wyższa Szkoła Ochorny Pracy w Katowicach
dr Jarosław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Katarzyna Hampel, Politechnika Częstochowska
dr Barbara Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska

Zagraniczna Rada Naukowa Konferencji:

dr Monika Jaworska, prof. International Personnel Academy, Regionalny Dyrektor Społecznej Akademii Nauk, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą

Viktoriia Sak - I Sekretarz Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą
Anita Włoch - II Sekretarz Komitetu Organizacyjnego ds. współpracy z zagranicą

​dr. Madiyar Yunussov, President SILKWAY International University, Kazakhstan

Associate Professor Irina Yefimova, Rector SILKWAY International University, Kazakhstan

prof. Nataliia Savina, Doctor of Ekonomics, Vice-Rektor for Research and International Affairs

prof. Altyn Yessirkepova, The Academy of Public Administration the President of the Republic of Kazakhstan

dr. of Science (Economics),
prof. Mariana Petrova, DSc, St. Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

prof. Galyna Nazarova, Head of Economics and Social Science Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

dr. Yessengeldina Anar Satybaldinovna, Director of Shymkent' filial The Academy of Public Administration the President of the Republic of Kazakhstan

dr. of Pedagogical Sciences, Associate Prof. Iztayev Zhalgasbek Dulatovich, Head of the Departament
of Information Systems and Modeling,  M. Auezov South Kazakhstan State University

prof.  Shulgina Liudmyla,  National Technical University, Ukraine
prof.  Yuriy Daynovski, Head of Marketing Department, Lviv University of Trade and Economy, Ukraine
prof.  Lumír Kulhánek, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

prof. Eva Poláková, University Mateja Bela, Slovak Republic

prof. Sergiy Illashenko, Head of  Department of  Marketing and Innovative Activity Management, Sumy State University, Ukraine
prof. Inna Kuznetsova, Head of  Department of  Organizations  Management, Odessa National University 

dr  Eva Ivanová, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
dr  Katarína Havierniková, Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia
dr Radomir Kaňa, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
dr Monika Mynarzová, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
dr Sergii Vasylyk, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Jak trafić na konferencję?

1/9

Monika Jaworska

  • dr w zakresie zarządzania administracyjnego,
    prof. International Personnel Academy. Magister Pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Zarządzania.
    Przez 12 lat pełniła funkcję Kuratora Sądowego ds. nieletnich. 

  • Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Regionalnego  Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka monografii nt. "Harmonizacja administrowania we współczesnej uczelni wyższej: odpowiedź na wyzwania czasów, współautorka książki nt. "Creative economy and management". Autorka wielu artykułów i referatów z zakresu Pedagogiki oraz Zarządzania.

  • Zainteresowania naukowe skupiają się w obszarach innowacyjnych narzędzi zarządzania administracyjnego w systemie edukacji oraz wpływem nauki na  rozwój ekonomii. Monika Jaworska jest również autorem wielu referatów i artykułów z zakresu Pedagogiki, Zarządzania i Ekonomii w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W życiu osobistym
    jak i zawodowym kieruje się słowami Wielkiego Filozofa XXI wieku:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
                                      Jan Paweł II

– taxi ONYX 322808080 z dworca 9-11 zł.brutto

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now