W związku ze zgłoszeniem mojego uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dylematy Badań Naukowych w różnych dziedzinach nauki, organizowanej w dniu 27 czerwca 2019 r. w Katowicach, mając na uwadze regulację art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i realizacją Konferencji, zgodnie z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Jednocześnie, mając na względzie regulację art. 13 ust. 1-2 RODO, oświadczam, że przyjmuję
do wiadomości, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest: Wydawnictwo Nauka i Biznes
  Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Belliniego 12 lok. 15, 03-289 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654271, NIP 6572927439, REGON 366131514, kapitał zakładowy 500 0,000 zł. wniesiony w całości

 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody, w celu wykonania umowy uczestnictwa
  w Konferencji, w celu organizacji i realizacji Konferencji oraz w celu wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków i uprawnień Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konferencji oraz wykonania umowy uczestnictwa w Konferencji.

 4. Administrator może udostępnić moje dane osobowe podmiotom i osobom uczestniczącym
  w organizacji i realizacji Konferencji, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania tychże danych, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną.

 5. Podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia organizacji
  i realizacji Konferencji
  oraz wykonania umowy uczestnictwa w Konferencji, zaś po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem (oraz z uwzględnieniem przesłanki wykonania umowy jako podstawy przetwarzania danych). Nadto mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 8. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela
  sekretariat Wydawnictwa Naukowego Sophia – marki, której właścicielm jest Wydawnictwo Nauka i Biznes S p. z o. o, e-mail:biuro.sophia@gmail.com.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

* Oświadczenie wypełniane jest indywidualnie przez każdego zgłoszonego Uczestnika Konferencji.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

* Oświadczenie wypełniane jest indywidualnie przez każdego zgłoszonego Uczestnika Konferencji.

wersja word do pobrania

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now